cs:faq

Časté dotazy

Sekce obsahuje dotazy potenciálních uživatelů zajímajících se o zapojení do systému Warden společně s dotazy pocházejícím od již zapojených organizací. Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, kontaktujte, prosím, projektový tým. Pokusíme se veškeré otázky zodpovědět a vyvěsit je na této stránce.


Zapojení organizace do systému Warden

Kdo se může připojit?

Připojit se může libovolná instituce připojená v síti CESNET. Organizace mimo síť CESNET jsou také vítány, ale pro přesné parametry k připojení nás raději kontaktujte.

Jaké podmínky musíme při zapojení splnit?

Podívejte se, prosím, na stránku Spolupráce, která obsahuje aktuální informace.

Můžeme se připojit, ale jen odebírat?

V případě organizací ze sítě CESNET2, nepředstavuje pouze odběr událostí zásadní problém. Pokud nepatříte do sítě CESNET2, pak záleží na konkrétní situaci a jejím posouzení. Ovšem byli bychom raději, aby každý účastník projektu data také dodával, pokud je to možné.

Jak data můžeme použít?

Data můžete použít jakýmkoliv způsobem, samozřejmě v souladu s podmínkami provozu systému. Typicky jsou data využívána pro hledání strojů s nestandardním chováním z vlastní sítě, doplňování pravidel svých firewallů, nebo pro různé výzkumné aktivity.


Instalace a provozování klientů

Jak je zajištěna bezpečnost dat?

Po technické stránce jsou data chráněna při komunikaci serveru s klienty pomocí SSL. Důležitým faktorem zabezpečení dále je, že do systému Warden jsou připojovány pouze korektní a prověřené organizace.

Kam se máme obrátit pro radu s konfigurací klienta?

Pokud jste se dostali do slepé uličky s instalací/konfigurací klienta, obraťte se na náš kontakt.

Musíme si data zpracovat sami?

Ano. V současné poskytujeme klientskou knihovnu a další zpracování je zcela na vás. Mohou vám být užitečné některé komunitní skripty z balíčku “contrib”.


Instalace a provozování serveru

Můžeme si nainstalovat a provozovat vlastní Warden server?

Určitě můžete. Pro aktuální verzi serveru se podívejte na stránku Ke stažení. Systém Warden je však především o datech. Zvažte proto zapojení do projektu.


Vývoj systému Warden

Můžeme se zapojit do vývoje?

Rádi přivítáme lidi s novými nápad. Pokud jste vytvořili například užitečného klienta, kterého by mohla komunita využívat, kontaktujte nás.

Last modified:: 24.09.2015 13:34