cs:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cs:faq [28.11.2014 13:56]
trestikv@cesnet.cz vytvořeno
cs:faq [24.09.2015 13:34]
ph@cesnet.cz [Musíme si data zpracovat sami?]
Line 20: Line 20:
 ==== Jak data můžeme použít? ==== ==== Jak data můžeme použít? ====
  
-Data můžete použít jakýmkoliv způsobem, samozřejmě v souladu s [[/Ke stažení/warden-politika_provozu.pdf|podmínkami provozu systému]]. Typicky jsou data využívána pro hledání strojů s nestandardním chováním z vlastní sítě, doplňování pravidel svých firewallů, nebo pro různé výzkumné aktivity. ​+Data můžete použít jakýmkoliv způsobem, samozřejmě v souladu s {{:cs:warden-politika_provozu.pdf|podmínkami provozu systému}}. Typicky jsou data využívána pro hledání strojů s nestandardním chováním z vlastní sítě, doplňování pravidel svých firewallů, nebo pro různé výzkumné aktivity. ​
  
 \\ \\
Line 35: Line 35:
 ==== Musíme si data zpracovat sami? ==== ==== Musíme si data zpracovat sami? ====
  
-Ano. V současné poskytujeme klientskou knihovnu a další zpracování je zcela na vás. V nové verzi Wardenu se však počítá s poskytováním celých klientů s konkrétní funkcionalitou (např. odesílání událostí do emailu, nebo plnění firewallu pravidly).+Ano. V současné poskytujeme klientskou knihovnu a další zpracování je zcela na vás. Mohou vám být užitečné některé komunitní skripty z balíčku "​contrib"​.
  
 \\ \\
Last modified: 24.09.2015 13:34