cs:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
cs:faq [28.11.2014 13:56]
trestikv@cesnet.cz vytvořeno
cs:faq [28.11.2014 14:54]
trestikv@cesnet.cz [Jak data můžeme použít?]
Line 20: Line 20:
 ==== Jak data můžeme použít? ==== ==== Jak data můžeme použít? ====
  
-Data můžete použít jakýmkoliv způsobem, samozřejmě v souladu s [[/Ke stažení/warden-politika_provozu.pdf|podmínkami provozu systému]]. Typicky jsou data využívána pro hledání strojů s nestandardním chováním z vlastní sítě, doplňování pravidel svých firewallů, nebo pro různé výzkumné aktivity. ​+Data můžete použít jakýmkoliv způsobem, samozřejmě v souladu s {{:cs:warden-politika_provozu.pdf|podmínkami provozu systému}}. Typicky jsou data využívána pro hledání strojů s nestandardním chováním z vlastní sítě, doplňování pravidel svých firewallů, nebo pro různé výzkumné aktivity. ​
  
 \\ \\
Last modified: 24.09.2015 13:34