cs:downloads

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:downloads [02.10.2015 12:46]
ph@cesnet.cz beta2
cs:downloads [08.11.2016 16:21]
ph@cesnet.cz warden_apply
Line 2: Line 2:
  
 Na této stránce jsou uveřejňovány odkazy ke stažení vydaných balíků serveru i klienta systému Warden společně s jejich kontrolními součty. Pokud potřebuje poradit s instalací, podívejte se do [[faq|FAQ]],​ případně se nás zeptejte na některém z [[contact|kontaktů]]. Na této stránce jsou uveřejňovány odkazy ke stažení vydaných balíků serveru i klienta systému Warden společně s jejich kontrolními součty. Pokud potřebuje poradit s instalací, podívejte se do [[faq|FAQ]],​ případně se nás zeptejte na některém z [[contact|kontaktů]].
- 
-===== Warden 2.X ===== 
- 
-==== Warden server ==== 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz|warden-server-2.2.tar.gz]] 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz.sig|warden-server-2.2.tar.gz.sig]] 
- 
-==== Warden klient ==== 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz|warden-client-2.2.tar.gz]] 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz.sig|warden-client-2.2.tar.gz.sig]] 
  
 ===== Warden 3.X ===== ===== Warden 3.X =====
  
-==== Warden server ====+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2|warden-client-3.0-beta2.tar.gz]] ([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2.sig|sig]])
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2|warden-server-3.0-beta2.tar.gz]]+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2|contrib-3.0-beta2.tar.gz]] ​([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2.sig|sig]])
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2.sig|warden-server-3.0-beta2.tar.gz.sig]]+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2|warden-server-3.0-beta2.tar.gz]] ([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2.sig|sig]])
  
-==== Warden ​klient ​====+===== Warden ​2.X =====
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2|warden-client-3.0-beta2.tar.gz]]+(Nekompatibilní s Wardenem ​3.X, nadále nepodporován.)
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2.sig|warden-client-3.0-beta2.tar.gz.sig]]+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz|warden-client-2.2.tar.gz]] ([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz.sig|sig]])
  
-==== Rozšiřující skripty od uživatelů ==== +[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz|warden-server-2.2.tar.gz]] ​([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz.sig|sig]])
- +
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2|contrib-3.0-beta2.tar.gz]] +
- +
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2.sig|contrib-3.0-beta2.tar.gz.sig]]+
  
 ===== Dokumenty ===== ===== Dokumenty =====
Line 42: Line 24:
  
 {{:​cs:​warden-cistota_dat.pdf|Politika čistoty dat systému Warden (pdf)}} {{:​cs:​warden-cistota_dat.pdf|Politika čistoty dat systému Warden (pdf)}}
 +
 +===== Skript pro získání certifikátu =====
 +
 +[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_apply.sh|warden_apply.sh]]
 +
Last modified: 08.11.2016 16:21