cs:downloads

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:downloads [02.10.2015 12:46]
ph@cesnet.cz beta2
cs:downloads [05.10.2016 17:01]
ph@cesnet.cz Reorganizace
Line 2: Line 2:
  
 Na této stránce jsou uveřejňovány odkazy ke stažení vydaných balíků serveru i klienta systému Warden společně s jejich kontrolními součty. Pokud potřebuje poradit s instalací, podívejte se do [[faq|FAQ]],​ případně se nás zeptejte na některém z [[contact|kontaktů]]. Na této stránce jsou uveřejňovány odkazy ke stažení vydaných balíků serveru i klienta systému Warden společně s jejich kontrolními součty. Pokud potřebuje poradit s instalací, podívejte se do [[faq|FAQ]],​ případně se nás zeptejte na některém z [[contact|kontaktů]].
- 
-===== Warden 2.X ===== 
- 
-==== Warden server ==== 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz|warden-server-2.2.tar.gz]] 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz.sig|warden-server-2.2.tar.gz.sig]] 
- 
-==== Warden klient ==== 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz|warden-client-2.2.tar.gz]] 
- 
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz.sig|warden-client-2.2.tar.gz.sig]] 
  
 ===== Warden 3.X ===== ===== Warden 3.X =====
  
-==== Warden server ====+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2|warden-client-3.0-beta2.tar.gz]] ([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2.sig|sig]])
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2|warden-server-3.0-beta2.tar.gz]]+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2|contrib-3.0-beta2.tar.gz]] ​([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2.sig|sig]])
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2.sig|warden-server-3.0-beta2.tar.gz.sig]]+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2|warden-server-3.0-beta2.tar.gz]] ([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_server_3.0-beta2.tar.bz2.sig|sig]])
  
-==== Warden ​klient ​====+===== Warden ​2.X =====
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2|warden-client-3.0-beta2.tar.gz]]+(Nekompatibilní s Wardenem ​3.X, nadále nepodporován.)
  
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden_client_3.0-beta2.tar.bz2.sig|warden-client-3.0-beta2.tar.gz.sig]]+[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz|warden-client-2.2.tar.gz]] ([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-client-2.2.tar.gz.sig|sig]])
  
-==== Rozšiřující skripty od uživatelů ==== +[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz|warden-server-2.2.tar.gz]] ​([[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​warden-server-2.2.tar.gz.sig|sig]])
- +
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2|contrib-3.0-beta2.tar.gz]] +
- +
-[[https://​homeproj.cesnet.cz/​tar/​warden/​contrib_3.0-beta2.tar.bz2.sig|contrib-3.0-beta2.tar.gz.sig]]+
  
 ===== Dokumenty ===== ===== Dokumenty =====
Line 42: Line 24:
  
 {{:​cs:​warden-cistota_dat.pdf|Politika čistoty dat systému Warden (pdf)}} {{:​cs:​warden-cistota_dat.pdf|Politika čistoty dat systému Warden (pdf)}}
 +
 +
Last modified: 08.11.2016 16:21