cs:participation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:participation [08.11.2016 17:20]
ph@cesnet.cz Přesnější formulace
cs:participation [08.11.2016 17:31]
ph@cesnet.cz Mentální typo
Line 24: Line 24:
 Po úspěšné registraci, která od Vás může vyžadovat další informace, získáte od správců šifrovaný email s úvodním tokenem pro vygenerování certifikátu. Po úspěšné registraci, která od Vás může vyžadovat další informace, získáte od správců šifrovaný email s úvodním tokenem pro vygenerování certifikátu.
  
-===== Uvedení do provozu ​=====+===== Konfigurace ​=====
  
 Po instalaci požádejte o certifikát spuštěním:​ Po instalaci požádejte o certifikát spuštěním:​
Line 48: Line 48:
 </​code>​ </​code>​
  
-"url" ​může být testovací server, tj. ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3-sandbox'',​ nebo ostrý server ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3'',​ záleží na domluvě se správci Wardenu na způsobu záběhu a testovacího provozu.+url“ může být testovací server, tj. ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3-sandbox'',​ nebo ostrý server ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3'',​ záleží na domluvě se správci Wardenu na způsobu záběhu a testovacího provozu.
  
 V případě použití **warden_fileru** může být výše uvedená konfigurace součástí přímo jeho konfiguračního souboru. V případě použití **warden_fileru** může být výše uvedená konfigurace součástí přímo jeho konfiguračního souboru.
  
-===== Konfigurace ​=====+===== Uvedení do provozu ​=====
  
   * Zkuste přijmout, případně odeslat události, v případě neúspěchu zkontrolujte cesty k certifikátům a klíči a případnou chybu hledejte v logových hlášeních (standardně standardní chybový výstup či soubor _jmeno_vaseho_klienta_.log).   * Zkuste přijmout, případně odeslat události, v případě neúspěchu zkontrolujte cesty k certifikátům a klíči a případnou chybu hledejte v logových hlášeních (standardně standardní chybový výstup či soubor _jmeno_vaseho_klienta_.log).
Last modified: 08.11.2016 17:31