cs:participation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:participation [08.11.2016 17:20]
ph@cesnet.cz Přesnější formulace
cs:participation [08.11.2016 17:27]
ph@cesnet.cz Správné uvozovky
Line 48: Line 48:
 </​code>​ </​code>​
  
-"url" ​může být testovací server, tj. ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3-sandbox'',​ nebo ostrý server ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3'',​ záleží na domluvě se správci Wardenu na způsobu záběhu a testovacího provozu.+url“ může být testovací server, tj. ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3-sandbox'',​ nebo ostrý server ''​https://​warden-hub.cesnet.cz/​warden3'',​ záleží na domluvě se správci Wardenu na způsobu záběhu a testovacího provozu.
  
 V případě použití **warden_fileru** může být výše uvedená konfigurace součástí přímo jeho konfiguračního souboru. V případě použití **warden_fileru** může být výše uvedená konfigurace součástí přímo jeho konfiguračního souboru.
Last modified: 08.11.2016 17:31