cs:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:index [11.07.2017 12:08]
ph@cesnet.cz [Stav systému]
cs:index [26.07.2019 09:56] (current)
Line 5: Line 5:
 Systém Warden umožňuje jednoduše a efektivně týmu CERTS/CSIRT a dalším zapojeným bezpečnostním týmům rychlé sdílení a využití informací o detekovaných anomáliích,​ které byly zjištěny nasazenými nástroji v jimi monitorovaných sítích. Tato data jsou systémem předávána a poskytují týmům další užitečné informace potřebné pro zajištění bezpečnosti a monitoringu zdraví sítě. Systém je v současné době vyvíjen v rámci projektu [[http://​www.cesnet.cz/​projekty/​velka-infrastruktura-cesnet/​|Velká Infrastruktura CESNET]] řešeného v rámci sdružení [[http://​www.cesnet.cz/​|CESNET]] bezpečnostním týmem CESNET-CERTS. Systém Warden umožňuje jednoduše a efektivně týmu CERTS/CSIRT a dalším zapojeným bezpečnostním týmům rychlé sdílení a využití informací o detekovaných anomáliích,​ které byly zjištěny nasazenými nástroji v jimi monitorovaných sítích. Tato data jsou systémem předávána a poskytují týmům další užitečné informace potřebné pro zajištění bezpečnosti a monitoringu zdraví sítě. Systém je v současné době vyvíjen v rámci projektu [[http://​www.cesnet.cz/​projekty/​velka-infrastruktura-cesnet/​|Velká Infrastruktura CESNET]] řešeného v rámci sdružení [[http://​www.cesnet.cz/​|CESNET]] bezpečnostním týmem CESNET-CERTS.
  
 +===== Stav systému =====
 +
 +{{https://​warden-aux.cesnet.cz/​banner/​banner-cz.svg?​680x540}}
  
Last modified: 11.07.2017 12:08