cs:contact

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:contact [28.11.2014 14:08]
trestikv@cesnet.cz vytvořeno
cs:contact [29.07.2020 14:54]
Pavel Kácha
Line 1: Line 1:
 ====== Kontakt ====== ====== Kontakt ======
  
-Projektový tým můžete kdykoliv kontaktovat na emailové adrese [[warden-info@cesnet.cz]]. Případně lze využít telefonní číslo +420 224 352 994.+Projektový tým můžete kdykoliv kontaktovat na emailové adrese [[warden-info@cesnet.cz]]. Případně lze využít telefonní číslo +420 234 680 222.
  
 Pokud chcete využít klasickou poštu nebo nás navštívit,​ sídlíme na adrese: Pokud chcete využít klasickou poštu nebo nás navštívit,​ sídlíme na adrese:
Last modified: 29.07.2020 14:54