cs:architecture

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:architecture [24.09.2015 11:49]
ph@cesnet.cz
cs:architecture [23.12.2015 15:39] (current)
jakubcegan@cesnet.cz
Line 20: Line 20:
 ===== Warden událost ===== ===== Warden událost =====
  
-Událost v systému Warden představuje informace o zdroji hrozby zaznamenaná některým ze zapojených členů. Informace jsou získávány z různých zdrojů. Mohou to být detekční systémy provozované v síti spolupracující organizace, jako jsou například IDS, síťové pasti (honeypoty) a monitoring útoků na autentizaci SSH, data třetích stran (jako například Shadowserver,​ Honeynet či další), či agregovaná/​korelovaná data (zdroje dat lze jednoznačně odlišit). +Událost v systému Warden představuje informace o zdroji hrozby zaznamenaná některým ze zapojených členů. Informace jsou získávány z různých zdrojů. Mohou to být detekční systémy provozované v síti spolupracující organizace, jako jsou například IDS, síťové pasti (honeypoty) a monitoring útoků na autentizaci SSH, data třetích stran (jako například Shadowserver,​ Honeynet či další), či agregovaná/​korelovaná data (zdroje dat lze jednoznačně odlišit). Reálný obsah jednotlivých událostí se liší dle typu, použit je strukturovaný formát [[https://​idea.cesnet.cz|IDEA]].
- +
-Reálný obsah jednotlivých událostí se liší dle typu, použit je strukturovaný formát [[https://​idea.cesnet.cz|IDEA]].+
  
Last modified: 24.09.2015 11:49