cs:architecture

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:architecture [24.09.2015 11:49]
ph@cesnet.cz
cs:architecture [23.12.2015 15:32]
jakubcegan@cesnet.cz
Line 8: Line 8:
  
 {{:​cs:​warden-l.png?​nolink&​800|Architektura systému Warden}} {{:​cs:​warden-l.png?​nolink&​800|Architektura systému Warden}}
 +
 +===== Stav systému =====
 +
 +{{http://​warden-hub.cesnet.cz/​banner/​banner.svg?​680x540}}
  
 ===== Warden klienti ===== ===== Warden klienti =====
Line 20: Line 24:
 ===== Warden událost ===== ===== Warden událost =====
  
-Událost v systému Warden představuje informace o zdroji hrozby zaznamenaná některým ze zapojených členů. Informace jsou získávány z různých zdrojů. Mohou to být detekční systémy provozované v síti spolupracující organizace, jako jsou například IDS, síťové pasti (honeypoty) a monitoring útoků na autentizaci SSH, data třetích stran (jako například Shadowserver,​ Honeynet či další), či agregovaná/​korelovaná data (zdroje dat lze jednoznačně odlišit). +Událost v systému Warden představuje informace o zdroji hrozby zaznamenaná některým ze zapojených členů. Informace jsou získávány z různých zdrojů. Mohou to být detekční systémy provozované v síti spolupracující organizace, jako jsou například IDS, síťové pasti (honeypoty) a monitoring útoků na autentizaci SSH, data třetích stran (jako například Shadowserver,​ Honeynet či další), či agregovaná/​korelovaná data (zdroje dat lze jednoznačně odlišit). Reálný obsah jednotlivých událostí se liší dle typu, použit je strukturovaný formát [[https://​idea.cesnet.cz|IDEA]].
- +
-Reálný obsah jednotlivých událostí se liší dle typu, použit je strukturovaný formát [[https://​idea.cesnet.cz|IDEA]].+
  
Last modified: 23.12.2015 15:39