cs:architecture

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:architecture [28.11.2014 15:10]
trestikv@cesnet.cz [Struktura události]
cs:architecture [01.12.2014 14:00]
trestikv@cesnet.cz
Line 8: Line 8:
  
 {{:​cs:​warden-l.png?​nolink&​800|Architektura systému Warden}} {{:​cs:​warden-l.png?​nolink&​800|Architektura systému Warden}}
 +
 +===== Warden klienti =====
 +
 +**Odesílající klient** poskytuje základní funkcionalitu potřebnou pro odeslání informací o hrozbě zachycené zapojenou organizací na hlavní server systému Warden. V balíčku je dostupný jednoduchý demonstrační klient společně s bohatou dokumentací. Organizace tak může jednoduše odesílat ze svých detekčních nástrojů informace do systému Warden.
 +
 +**Odebírající klient** poskytuje organizaci jednoduchý nástroj umožňující stáhnout z Warden serveru požadované informace a zobrazit, případně je zapsat do souboru. V balíčku je společně s tímto klientem dostupná rozsáhlá dokumentace umožňující organizaci vytvořit si propojení systému Warden se svými vnitřními systémy. ​
 +
 +Aktuální stabilní verze klientů je volně dostupná na stránce [[cs:​downloads|Ke stažení]].
 +
  
 ===== Warden událost ===== ===== Warden událost =====
Line 22: Line 31:
 | ''​detected'' ​    | Časová známka detekce události. | | ''​detected'' ​    | Časová známka detekce události. |
 | ''​received'' ​    | Časová známka přidělená Warden serverem při uložení události. | | ''​received'' ​    | Časová známka přidělená Warden serverem při uložení události. |
-| ''​type'' ​        | Číselník typů zasílaných událostí (portscan, bruteforce, probe, spam, phishing, botnet_c_c, dos, malware, copyright, webattack, test, other). |+| ''​type'' ​        | Číselník typů zasílaných událostí (darkspace, ​portscan, bruteforce, probe, spam, phishing, botnet_c_c, dos, malware, copyright, webattack, other). Podrobnější popis událostí je dostupný níže. |
 | ''​source_type'' ​ | Číselník označující typ pole ''​source''​ (URL, IP, Reply-To:) | | ''​source_type'' ​ | Číselník označující typ pole ''​source''​ (URL, IP, Reply-To:) |
 | ''​source'' ​      | Zdroj hrozby odpovídající typem obsahu poli  ''​source_type''​. | | ''​source'' ​      | Zdroj hrozby odpovídající typem obsahu poli  ''​source_type''​. |
Line 33: Line 42:
 | ''​timeout'' ​     | Odhad aktuálnosti hrozby. | | ''​timeout'' ​     | Odhad aktuálnosti hrozby. |
  
-===== Odesílající klient ===== +===== Typy události (type) ​=====
- +
-**Odesílající klient** poskytuje základní funkcionalitu potřebnou pro odeslání informací o hrozbě zachycené zapojenou organizací na hlavní server systému Warden. V balíčku je dostupný jednoduchý demonstrační klient společně s bohatou dokumentací. Organizace tak může jednoduše odesílat ze svých detekčních nástrojů informace do systému Warden. Aktuální stabilní verze odesílajícího klienta je volně dostupná na stránce [[downloads|Ke stažení]]. +
- +
-===== Odebírající klient ​=====+
  
-**Odebírající klient** poskytuje organizaci jednoduchý nástroj umožňující stáhnout z Warden serveru požadované informace a zobrazit, ​ípadně je zapsat do souboruV balíčku je společně s tímto klientem dostupná rozsáhlá dokumentace umožňující organizaci vytvořit si propojení systému Warden ​se svými vnitřními systémyAktuální stabilní verze odesílajícího klienta je volně dostupná na stránce [[downloads|Ke stažení]].+| ''​darkspace'' ​ | Přístup na Honeypot. | 
 +| ''​portscan'' ​  | Skenování TCP/UDP portů. | 
 +| ''​bruteforce''​ | Útok typu bruteforce nebo slovníkový útok na přihlašovací mechanizmus služby. | 
 +| ''​probe'' ​     | Další pokusy o ipojení (napřICMP) nebo nerozeznané skenování portů/​bruteforce útok. | 
 +| ''​spam'' ​      | Nevyžádaná emailová zpráva (nejedná ​se o phishing). | 
 +| ''​phishing'' ​  | Phishingový útok. | 
 +| ''​botnet_c_c''​ | Odhalné ​řídící středisko botnetu. | 
 +| ''​dos'' ​       | Prostý i distribuovaný útok odepřením služby. | 
 +| ''​malware'' ​   | Vzorek malware (virus, trojský kůň, ransomeware atd.) | 
 +| ''​copyright'' ​ | Porušení autorských práv
 +| ''​webattack'' ​ | Útok proti webové aplikaci. | 
 +| ''​other'' ​     | Ostatní nezařazené události. |
  
Last modified: 23.12.2015 15:39